Hiệu quả lâm sàng

Điều trị đột quỵ với Cerebrolysin giúp bệnh nhân trở về cuộc sống độc lập. Hiệu quả của thuốc đã được chứng minh qua 36 nghiên cứu lâm sàng mù đôi và thử nghiệm với 5000 bệnh nhân.

Dưới đây là những nghiên cứu quan trọng trong những năm gần đây và kết quả của chúng.

CEREBROLYSIN® CẢI THIỆU CHỨC NĂNG VẬN ĐỘNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG HÀNG NGÀY

Cerebrolysin và phục hồi sau đột quỵ (Nghiên cứu CARS), Muresanu D.F. et al., đăng tải trên tạp chí Đột quỵ 2016, 47:151-159

Sử dung Cerebrolysin kết hợp với liệu pháp trị liệu giúp nâng cao hiệu quả phục hồi vận động ở bệnh nhân đột quỵ bị suy giảm chức năng vận động ở mức nghiêm trọng, Kim et al., đăng tải trên tạp chí Thần kinh học BMC, 2016, 16:31

CEREBROLYSIN ĐẨY NHANH QUÁ TRÌNH PHỤC HỒI CHỨC NĂNG NHẬN THỨC, VẬN ĐỘNG VÀ KHẢ NĂNG HOẠT ĐỘNG HÀNG NGÀY

Sử dụng Cerebrolysin trong điều trị bảo vệ thần kinh cho bệnh nhân đột quỵ cấp tính: thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng, Ladurner et al., đăng tải trên Tạp chí Dẫn truyền Thần kinh, 2005, 112(3):415-28

BỆNH NHÂN ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ KẾT HỢP LIỆU PHÁP TRỊ LIỆU CHUẨN (RTPA) VÀ CEREBROLYSIN PHỤC HỒI NHANH HƠN

Nghiên cứu tiến cứu, ngẫu nhiên, mù đôi, có đối chứng giả dược về độ an toàn và hiệu quả khi kết hợp Cerebrolysin và r-TPA ở bệnh nhân đột quỵ nhồi máu bán cầu cấp, Lang et al., đăng tải trên Tạp chí Đột quỵ Quốc tế, 2013, 8(2):95-104

CEREBROLYSIN GIẢM TỶ LỆ TỬ VONG

Kết quả từ nghiên cứu mù đôi, có đối chứng giả dược trên các bệnh nhân đột quỵ nhồi máu cấp tính tại châu Á, Heiss et al., đăng tải trên tạp chí Đột quỵ, 2012;43:630-6