Hiệu quả lâm sàng

Một số thử nghiệm thí điểm với bệnh nhân chấn thương sọ não có sử dụng Cerebrolysin®. Cerebrolysin® được dung như một liệu pháp hỗ trợ trong điều trị chấn thương sọ não tiêu chuẩn.

Dưới đây là một vài nghiên cứu nổi bật nhất và các kết quả chính trong vòng những năm gần đây.

tình trạng tổng thể theo thang đo glasgow được cải thiện VỚI CEREBROLYSIN®

Một nghiên cứu hồi cứu, đoàn hệ, đa trung tâm nhằm đánh giá của phương pháp điều trị sử dụng Cerebrolysin® về tác động liên quan đến độ nghiêm trọng đến kết quả lâm sàng ở bệnh nhân chấn thương sọ não, Muresanu et al., đăng tải trên tạp chí CNS Neurol Disord Drug Targets; 2015;14:587-99

NGĂN CHẶN SUY GIẢM NHẬN THỨC VÀ TRÍ NHỚ BẰNG CEREBROLYSIN® Ở BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO NHẸ

Cerebrolysin® hỗ trợ quá tình phục hồi nhận thức ở bệnh nhân chấn thương sọ não nhẹ: một thử nghiệm ngẫu nhiên, mù đôi, có đối chứng giả dược, Chen et al., đăng tải trên tạp chí Giải phẫu Thần kinh Anh quốc, 2013;27:803-7

CEREBROLYSIN® TĂNG CƯỜNG SỰ TỈNH TÁO

Sử dụng Cerebrolysin® trong điều trị Chấn thương Sọ não – Thử nghiệm  về tác nhân dinh dưỡng thần kinh và sinh thần kinh trong điều trị chấn thương sọ não cấp tính, Koenig P. et al., đăng tải trên tạp chí Thần kinh học & Tâm thần học, 2006, 12-20