Phỏng vấn chuyên gia

BÀI PHỎNG VẤN NGHIÊN CỨU VIÊN CHÍNH TRONG NGHIÊN CỨU CARS

Lần đầu tiên một phương pháp điều trị kết hợp áp dụng trong phục hồi sớm sau đột quỵ đã được thử nghiệm và đem lại kết quả tích cực! Hãy tìm hiểu thêm kết quả của nghiên cứu 'Cerebrolysin® và Phục hồi Sau Đột quỵ (CARS), được đăng tải trên tạp chí Đột quỵ, 2016 qua phần trao đổi với chủ đề tài nghiên cứu, Giáo sư Dafin F. Muresanu.

Video tóm lược về nghiên cứu CARS: