ỨNG DỤNG CỦA CEREBROLYSIN TRONG DỊCH COVID-19

Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới trong năm 2020 và để lại nhiều hậu quả nặng nề. Tính đến cuối tháng 11/2020, có trên 1.4 triệu người đã tử vong trên toàn cầu do COVID-19, và các quốc gia đang chiến đấu chống lại những tác động kinh tế và xã hội của đại dịch.

Việc đáp ứng các nhu cầu y tế của  bệnh nhân sau COVID-19 sẽ là một vấn đề quan trọng trong những năm tiếp theo, kể cả khi đã có vắc-xin, đặc biệt là giải quyết các tổn thương lâu dài như rối loạn chức năng phổi, trầm cảm và lo âu, cũng như suy giảm nhận thức, sẽ là một vấn đề quan trọng trong những năm tiếp theo.

Giáo sư Previgliano, một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực chăm sóc tích cực tại Buenos Aires, Argentina, đã đề xuất một nghiên cứu thí điểm trên các bệnh nhân dương tính với COVID-19, nhằm đánh giá hiệu quả của Cerebrolysin® lên khả năng nhận thức trong vòng 360 ngày. Bài trình bày của Giáo sư Previgliano về chủ đề này được đăng tải tại đây.

Trong năm 2013, nghiên cứu được tiến hành bởi Pandharipande et al đưa ra nội dung sau đây, và đòi hỏi phải có phương pháp điều trị hiệu quả.

Bệnh nhân sống sót sau bệnh hiểm nghèo thường phải chịu khuyết tật về mặt nhận thức dài hạn mà chưa được đánh giá đầy đủ.

Giáo sư Previgliano đã từng phát triển hướng nghiên cứu tương tự liên quan đến CIACI (= Suy giảm Nhận thức Sau Bệnh Hiểm nghèo), và đặt ra giả thuyết trong một cuộc phỏng vấn năm 2015:

“… nhờ tác dụng bảo vệ thần kinh, Cerebrolysin® có thể có hiệu quả trong phòng chống CIACI”.

Các dữ liệu nghiên cứu mới cho thấy những tiềm năng hứa hẹn với bệnh nhân COVID-19. Dữ liệu cho thấy Cerebrolysin® điều hòa các chỉ số lâm sàng thể hiện COVID-19. Các chỉ số lâm sàng này chịu trách nhiệm tạo ra các cơn bão cytokine, thường dẫn đến thở nhân tạo kéo dài, và cuối cùng gây ra CIACI.

EVER Neuro Pharma hi vọng có thể sớm đem lại một loại thuốc hiệu quả cho bệnh nhân mạn tính sau COVID-19.