HỘI NGHỊ KHOA HỌC ĐỘT QUỴ VÀ CÁC BỆNH THẦN KINH LIÊN QUAN MIỀN BẮC 2018

Hội nghị được tổ chức vào ngày 8-9/11/2018 tại BV Hữu Nghị Việt Tiệp, Hải Phòng

Thông báo từ ban tổ chức 

 Chủ đề:

-       Các vấn đề về dịch tễ đột quỵ não và thần kinh tại các tuyến tỉnh, huyện.

-       Các chuyên đề về về chẩn đoán, điều trị và dự phòng đột quỵ, các bệnh lý thần kinh.

-       Các chuyên đề về can thiệp mạch não, can thiệp thần kinh

-       Các chuyên đề chẩn đoán hình ảnh, hồi sức đột quỵ-thần kinh.

-       Các chuyên đề điều dưỡng, phục hồi chức năng đột quỵ-thần kinh.