BÁO CÁO HỘI THẢO TRỰC TUYẾN - CÁC CHIẾN LƯỢC ĐỔI MỚI NHẰM CẢI THIỆN ĐIỀU TRỊ CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO

Hội thảo trực tuyến lần thứ 4 của EVER Pharma đã trình bày những phát hiện mới nhất về chấn thương sọ não, một căn bệnh phức tạp hơn nhiều so với đột quỵ, được thể hiện qua sinh lý bệnh của tổn thương trực tiếp và những tổn thương thứ cấp sâu rộng và phức tạp của nó.

 

Trong hội thảo trực tuyến này, 4 chuyên gia nổi tiếng đã trình bày và thảo luận về tầm quan trọng của cơ chế đa chuyên ngành trong điều trị và phục hồi bệnh nhân chấn thương sọ não, từ quan điểm của những tiến bộ gần đây trong thực hành và nghiên cứu lâm sàng.

 

Ngoài ra, các diễn giả còn trình bày các quan điểm đa dạng và các định hướng tương lai, qua đó truyền đạt một khái niệm rộng hơn về “những nhu cầu chưa được đáp ứng” trong lĩnh vực điều trị chấn thương, và hiểu biết sâu sắc hơn về sự phát triển của các chiến lược chăm sóc mới.

Quý vị có thể xem lại toàn bộ sự kiện tại https://webinars-everpharma.com.