AVANT - SÁNG KIẾN CỦA EVER PHARMA VỀ TẬP HUẤN Y TẾ

Chương trình Phục hồi Chức năng tại Cộng đồng (CBR) được WHO phát động nhằm nâng cao chất lượng sống cho người khuyết tật và gia đình. Thông tin về dự án được cung cấp tại trang: https://www.who.int/disabilities/cbr/en/.

Trong năm 2015, EVER khởi động dự án AVANT (Chương trình đào tạo Phục hồi chức năng thần kinh - Hợp tác giữa Việt Nam và Áo) phối hợp cùng Bộ Y Tế Việt Nam, Tổng hội y học Việt Nam, bệnh viện Christian-Doppler-Clinic tại Salzburg, và Viện Phục hồi Chức năng Pirawarth.

Mục tiêu của dự án là chuẩn hóa và hệ thống hóa việc điều trị phục hồi chức năng ở Việt Nam thông qua giảng dạy cho các bác sĩ và kỹ thuật viên Việt Nam tại các bệnh viện Áo – đội ngũ sẽ tiếp tục giảng dạy các đồng nghiệp Việt Nam. Tính tới thời điểm hiện tại, hơn 2500 bác sĩ và chuyên gia phục hồi Việt Nam đã được tập huấn, và nhiều lớp tập huấn đã được triển khai cho người chăm sóc nhằm hỗ trợ các gia đình bệnh nhân đột quỵ tại gia đình và trong cộng đồng.

Dự án AVANT được giới thiệu tại Hội nghị Thế giới về Phục hồi Chức năng Thần kinh 2018 tại Ấn Độ, và được thừa nhận bởi Tổ chức Đột quỵ Thế giới cũng như Liên đoàn Phục hồi Chức năng Thần kinh Thế giới. Cập nhật các thông tin mới nhất về chương trình AVANT Việt Nam tại: https://everpharma.vn/chuong-trinh-avant 

Chương trình cũng được triển khai tại các quốc gia khác. Ở Uzbekistan, Chương trình AUREUS (Trao đổi Phục hồi Chức năng Áo-Uzbekistan) do Bộ Y Tế Uzbekistan, bệnh viện Tulln, và Trung tâm Phục hồi Chức năng Gmundnerberg phối hợp tổ chức vào tháng 12 năm 2018.

Dự án ACURE (Phối hợp Phục hồi Chức năng giữa Áo và Ukraina) và các hoạt động khác tại Myanmar và Philippines đang trong giai đoạn chuẩn bị.

Sáng kiến của EVER về tập huấn y tế có mục tiêu cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe, đồng thời cho phép bệnh nhân và người chăm sóc tiếp cận các chương trình phục hồi có cấu trúc sau giai đoạn chăm sóc đột quỵ cấp tính. Sổ tay hướng dẫn và một video 70 phút về phục hồi chức năng, cung cấp các kỹ thuật luyện tập tư thế, các bài tập đi lại và các hoạt động hàng ngày do các nhà Thần kinh học và Chuyên gia Phục hồi Chức năng Áo lựa chọn, được đăng tải tại: