Cerebrolysin được đưa vào HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ SA SÚT TRÍ TUỆ 2018

Năm 2018, lần đầu tiên Hội Bệnh Alzheimer Và Rối Loạn Thần Kinh Nhận Thức Việt Nam tổ chức xây dựng “Hướng dẫn Chẩn đoán và Điều trị Sa sút trí tuệ” nhằm mang đến cho các đồng nghiệp một cái nhìn thống nhất của các chuyên gia trong lãnh vực SSTT tại Việt Nam về vấn đề chẩn đoán và điều trị SSTT hiện nay. Hướng dẫn 2018 này được xây dựng dựa trên cập nhật các bằng chứng nghiên cứu tốt nhất và tập
trung vào các vấn đề chính sau:

1.Tiêu chuẩn chẩn đoán sa sút trí tuệ.

2. Chỉ định và giá trị các test đánh giá trong sa sút trí tuệ.

3. Vai trò của bệnh sử, thăm khám và cận lâm sàng trong chẩn đoán sa sút trí​ tuệ – Đánh giá ảnh hưởng của bệnh kết hợp trong sa sút trí tuệ

4. Hướng dẫn điều trị suy giảm nhận thức của bệnh Alzheimer

5. Hướng dẫn điều trị suy giảm nhận thức của sa sút trí tuệ mạch máu

Cerebrolysin được đưa vào khuyến cáo điều trị trong Sa sút trí tuệ mạch máu mức độ nhẹ đến trung bình, Cerebrolysin có cải thiện lên chức năng nhận thức và chức năng tổng thể (mức độ khuyến cáo I & II, bằng chứng B).

Download Hướng dẫn Chẩn đoán và Điều trị Sa sút trí tuệ 2018 tại đây