KHUYẾN CÁO MỚI CỦA ÁO VỀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG THẦN KINH

Trong những năm gần đây, số lượng nghiên cứu khoa học với chất lượng cao trong lĩnh vực Phục hồi chức năng Thần kinh đã tăng đáng kể. Đây là một trong những lý do Hiệp hội Đột quỵ Áo (ÖGSF) đưa ra hướng dẫn thực chứng về phục hồi chức năng thần kinh.

XEM ĐẦY ĐỦ KHUYẾN CÁO PHỤC HỒI CHỨC NĂNG THẦN KINH SAU ĐỘT QUỴ CỦA ÁO TẠI: 

https://www.xn--gsf-rna.at/wp-content/uploads/2016/11/Positionspapier-2018_OEGSF_neurologisch.pdf

Trong cuộc phỏng vấn dưới đây, Tiến sĩ Andreas Winkler chia sẻ suy nghĩ về Tuyên bố Lập trường mới nhất của Hội Đột quỵ Áo, đặc biệt về hướng dẫn điều trị liên quan đến phục hồi chức năng thần kinh nói chung, và việc sử dụng phối hợp các hợp chất dược lý. Cerebrolysin® là thuốc duy nhất được nhắc tên và được đánh giá cao nhất trong guideline này.