NGHIÊN CỨU GỘP KHẲNG ĐỊNH HIỆU QUẢ CỦA CEREBROLYSIN®

Trên thế giới, chấn thương sọ não (CTSN) là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong và tàn tật bắt nguồn từ tổn thương, để lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến bệnh nhân và gia đình. CTSN ở mức độ trung bình và nghiêm trọng có tỷ lệ tử vong cao đến 30-40%. Bệnh nhân sau CTSN phải chịu gánh nặng lớn về mặt thể chất, tâm thần, cảm xúc và nhận thức. Cuộc sống của cá nhân bệnh nhân và gia đình không thể tiếp tục bình thường như trước. Điều này gây ra chi phí lớn cho bản thân bệnh nhân và gia đình, cũng như cho toàn xã hội.

Nghiên cứu gộp của hai nghiên cứu CAPTAIN khẳng định tính an toàn và hiệu quả của Cerebrolysin®  sau CTSN mức độ trung bình và nghiêm trọng, mở ra chân trời mới trong bảo vệ thần kinh cấp và phục hồi thần kinh dài hạn.

Nghiên cứu gộp tổng hợp kết quả từ hai nghiên cứu, đánh giá hiệu quả của Cerebrolysin®  đối với CTSN mức độ trung bình và nghiêm trọng.

Cerebrolysin® cho thấy hiệu quả trong điều trị sau CTSN, cụ thể ở các khía cạnh:

•    Bảo vệ thần kinh giai đoạn cấp
•    Phục hồi sớm
•    Chất lượng cuộc sống cải thiện
•    Giảm tử vong

Các bác sĩ có thể tham khảo Toàn bộ Nghiên cứu gộp CAPTAIN tại đây.